Bilge Utkan MERSİN

Hukuksal Danışman, Avukat, Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

bilgeutkan@mersinhukuk.com

 

2003-2007    : İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                       ( Fakülte Birinciliği ) ( Üstün Başarı Bursu )

2007-2009    : İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                       Mali Hukuk Yüksek Lisans Çalışmaları (TÜBİTAK Bursu)

                       ( Tez: Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması )

2008-            : İstanbul Barosu, 36342

2008-            : Türk Patent Enstitüsü, Marka Vekilliği

2010-2011    : Duke University, School of Law, Master of Law

                       ( Uluslarası Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ) ( MEB Bursu )

2011-2013    : Sheffield University, Shool of Law, Doktora Çalışmaları

                       ( Biyoteknoloji Hukuku, Patent Hukuku ) ( MEB Bursu )    

2013-            : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Çalışmaları ( Ticaret Hukuku )

 

Yabancı Dil   : İngilizce,

Uzmanlık      : Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Mali Hukuk, Banka   Hukuku